top of page

Algemene Voorwaarden

Laatst Bijgewerkt: 28 november 2023
 

1. Inleiding
Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") regelen uw gebruik van onze diensten, zowel persoonlijk als online via onze website. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze diensten, stemt u in met naleving van deze Voorwaarden.

2. Definities
"BRANDEPIC BV," "wij," "ons," of "onze" verwijst naar ons branding, marketing en communicatie agentschap dat staat  geregistreerd in België.
"Diensten" omvatten alle diensten en producten aangeboden door BRANDEPIC BV, zowel persoonlijk als online.

 

3. Gegevensbescherming en Privacy
Wij zetten ons in voor de bescherming van uw privacy en het verwerken van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de GDPR en ons Privacybeleid. Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met de verzameling en het gebruik van uw gegevens zoals beschreven in ons Privacybeleid.

4. Aansprakelijkheid en Disclaimer
Beperking van Aansprakelijkheid: BRANDEPIC BV is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten, zowel persoonlijk als online.

5. Intellectueel Eigendom
Alle inhoud, inclusief tekst, afbeeldingen en video's, op onze website en tijdens onze sessies, is het intellectuele eigendom van BRANDEPIC BV en mag niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

6. Toepasselijk Recht
Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden zullen worden onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Belgische rechtbanken.

7. Contactinformatie
Als u vragen of zorgen heeft met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, neem dan contact met ons op:

BRANDEPIC BV
E-mail: welcome@brandepic.com

Telefoon: +32 485 32 31 06
 

8. Wijzigingen in de Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken. Eventuele wijzigingen worden op onze website geplaatst, en het is uw verantwoordelijkheid om ze periodiek te bekijken.

 

Door gebruik te maken van onze diensten erkent en stemt u in met deze Algemene Voorwaarden.

bottom of page